ClubZeker en Unica introduceren de Scope Sport Electra Keuring

22 oktober 2021

*Vlnr: Jelte Buikema, Kasper Huizinga, initiatiefnemers ClubZeker en Edwin Koers, manager business development Unica.

ClubZeker en Unica introduceren de Scope Sport Electra Keuring

Veilig sporten, risicobeheersing en kostenbesparing voor de lokale sportvereniging

Sportverenigingen in Nederland moeten volgens het bouwbesluit, net als alle ‘gewone’ bedrijven, de elektrische installatie verplicht elke 5 jaar laten keuren. Periodieke technische keuringen als een NEN1010 veiligheidsinspectie of een NEN3140 inspectie sluiten niet goed aan bij de beperkte middelen van bestuursleden van sportclubs.

Het gevolg is dat sportclubs het lastig vinden om elektrische installaties op een professionele manier te laten keuren, waardoor zij geen zicht hebben op mogelijke risico’s. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties die bijvoorbeeld kunnen leiden tot brandgevaar. In een erger geval leidt dit zelfs tot onveilige situaties voor sporters of vrijwilligers die gebruik maken van de elektrische faciliteiten.

Om sportclubs te helpen met het professioneel laten controleren van de elektrische installatie heeft ClubZeker in samenwerking met Unica de Scope Sport Electra keuring ontwikkeld. Bij deze keuring wordt een deel elektrische installatie van een sportclub op een effectieve manier gecontroleerd op het veilig functioneren. Daarnaast worden ook de natte ruimten van de sportclubs gecontroleerd op persoonsveiligheid, om zo het risico op gevaarlijke situaties te minimaliseren.

Sportbestuurders die deze Scope Sport Electra keuring laten uitvoeren hebben concreet inzicht op de veiligheid van hun elektrische installatie en de risico’s in de natte ruimten van het sportcomplex. Het resultaat: verdere verbetering van de persoonlijke veiligheid van sporters en vrijwilligers, brandveiligheid van de accommodatie en kostenbesparing voor de sportverenging.