Services

15% korting op lezing Hans Nijland

Hans Nijland, 23 jaar lang algemeen directeur geweest van FC Groningen, is per 1 september 2023 ambassadeur van ClubZeker. Hans Nijland en de oprichters van ClubZeker delen veel dezelfde opvattingen. Een nuchtere manier van zaken doen, doen wat je belooft en staan voor de kwaliteit van het aanbod zijn een paar gemeenschappelijke kwaliteiten. Nijland geeft jaarlijks veel lezingen bij amateur sportverenigingen, en kan levendig vertellen over zijn tijd bij FC Groningen. Daarbij blijft niet onvermeld het binnenhalen van Luis Suarez, de parel uit Uruguay. De carrière van Suarez is bekend: FC Groningen, Ajax, Barcelona, Atletico Madrid, met als eindstation een…

Stormprotocol

  Wees goed voorbereid: Wat te doen bij storm? Als door nationale media storm (code oranje of rood) wordt aangekondigd, helpen we sportverenigingen graag de schade zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor hebben we een aantal nuttige tips. Deze tips helpen om ‘als een goed huisvader’ voor de sportaccommodatie, het clubhuis en de inventaris te zorgen. Het nalaten van sommige van die tips kan er toe leiden dat delen van schade niet worden vergoed. We hebben die tips ‘vet’ gedrukt, zodat u weet om welke het gaat.  

Gratis advies voor verduurzaming van uw sportaccommodatie

Duurzame investeringen zijn goed voor de portemonnee van de breedtesport. De energiekosten dalen terwijl de kwaliteit van de accommodatie toeneemt. Veel sportverenigingen weten niet waar te beginnen met verduurzamen. Sport NL Groen helpt met een gratis online tool die binnen een paar minuten duidelijk maakt welke energiebesparende maatregelen interessant zijn en welke besparing het oplevert. Ook toont de online tool alle beschikbare subsidies op zowel lokaal, als nationaal niveau en kan je direct offertes aanvragen voor de uitvoering van werkzaamheden. De samenwerking tussen ClubZeker en Sport NL Groen zorgt ervoor dat sportverenigingen die investeren in duurzame toepassingen ook zicht krijgen…

Preventietips

ClubZeker helpt u graag met preventietips om schade te voorkomen. We delen graag onze ervaring die we hebben opgedaan met het verzekeren van honderden sportverenigingen. Met hulp en inzet van vrijwilligers kan veel schade worden voorkomen. Het zijn vaak hele eenvoudige en voor de hand liggende acties die de schade kunnen voorkomen. Wees voorbereid op deze situaties. Zo levert iedereen zijn bijdrage en houden we gezamenlijk de premies laag.

ClubKeuring

Onze keurmeester werkt op uw sport locatie een checklist af van ruim 200 punten. Uw sportvereniging ontvangt een verslag waarin de ClubKeuring een objectief beeld schetst van de risico’s die uw vereniging loopt. De wettelijke eisen en punten die voor de verzekeraar van belang zijn worden ook kenbaar gemaakt. Het verslag levert altijd een positieve bijdrage aan veiliger sporten en slimmer aan schadepreventie doen. De ClubKeuring wordt ieder vijf jaar uitgevoerd en is voor klanten kosteloos.   Er wordt naar verschillende aspecten gekeken tijdens deze keuring: Wat zijn de voorschriften van de verzekeraar? Wat zijn de tips die uw vereniging…

ClubHuisTaxatie

Als uw sportvereniging overstapt naar ClubZeker zorgen wij voor een actuele vaststelling van de herbouwwaarde van uw accommodatie. Dit doen we om onderverzekering te voorkomen. Deze officiële taxatie – volgens artikel 7:960 BW – wordt uitgevoerd door erkende register vastgoed taxateurs, bekend met de breedtesport en het bouwen van sportaccommodaties. De ClubHuisTaxatie wordt iedere vijf jaar uitgevoerd en is kosteloos voor klanten van ClubZeker.

Scope Sport Electra Keuring

Sportverenigingen in Nederland moeten volgens het bouwbesluit, net als ‘gewone’ bedrijven, de elektrische installatie verplicht gemiddeld elke 5 jaar laten keuren. Bij een oudere elektrische installatie kan deze frequentie 3 of 4 jaar zijn. Periodieke technische keuringen als een NEN1010 veiligheidsinspectie of een NEN 3140 inspectie sluiten niet goed aan bij de specifieke situatie van sportverenigingen. Het gevolg is dat sportclubs het lastig vinden om elektrische installaties op een professionele manier te laten keuren, waardoor zij onvoldoende zicht hebben op mogelijke risico’s. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties die bijvoorbeeld kunnen leiden tot brandgevaar. In een erger geval leidt dit…

WBTR Check

Sinds 1 juli 2021 is de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht. Deze wet voorziet in verscherpte wetgeving voor bestuurders van (sport)verenigingen. Het belang van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  en rechtsbijstandsverzekering wordt hiermee nog eens extra duidelijk. ClubZeker helpt sportbestuurders met een WBTR totaaloplossing en biedt u een online WBTR Check die u aan de hand van uw eigen statuten online invult. Wij leveren een maatwerkrapport met alle aspecten van de WBTR die uw club nog moet regelen. En indien u wilt helpen onze partners u daarna met de uitvoering. De kosten zijn € 75,–, klanten van ClubZeker…

ClubVeilig online alarmsysteem: altijd op de hoogte

Net als bij vrijwel alle verzekeraars is het gebruik van een alarmsysteem met doormelding een voorschrift. In samenwerking met WoonVeilig biedt ClubZeker een voordelig online draadloos alarmsysteem dat uw accommodatie beschermt tegen inbraak, brand en vandalisme en dat voldoet aan alle verzekeringseisen. U kunt live meekijken en bent altijd op de hoogte.   Vraag een gratis beveiligingsadvies aan   WAAR: een alarminstallatie zorgt ervoor dat een inbreker zich snel uit de voeten maakt. De schade beperkt zich hierdoor meestal tot maximaal € 2.000,–. OOK WAAR: zonder alarminstallatie zal een inbreker ongestuurd zijn gang gaan. De totale schade kan makkelijk oplopen…

Wilt u ook profiteren van services, besparingstips en slimme, voordelige oplossingen voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking