Extra services

Gratis advies voor verduurzaming van uw sportaccommodatie

Duurzame investeringen zijn goed voor de portemonnee van de breedtesport. De energiekosten dalen terwijl de kwaliteit van de accommodatie toeneemt. Veel sportverenigingen weten niet waar te beginnen met verduurzamen. Sport NL Groen helpt met een gratis online tool die binnen een paar minuten duidelijk maakt welke energiebesparende maatregelen interessant zijn en welke besparing het oplevert. Ook toont de online tool alle beschikbare subsidies op zowel lokaal, als nationaal niveau en kan je direct offertes aanvragen voor de uitvoering van werkzaamheden. De samenwerking tussen ClubZeker en Sport NL Groen zorgt ervoor dat sportverenigingen die investeren in duurzame toepassingen ook zicht krijgen…

Preventietips & Stormprotocol

ClubZeker helpt u graag met preventietips om schade te voorkomen. We delen graag onze ervaring die we hebben opgedaan met het verzekeren van honderden sportverenigingen. Met hulp en inzet van vrijwilligers kan veel schade worden voorkomen. Het zijn vaak hele eenvoudige en voor de hand liggende acties die de schade kunnen voorkomen. Wees voorbereid op deze situaties. Zo levert iedereen zijn bijdrage en houden we gezamenlijk de premies laag.

ClubKeuring

Onze keurmeester werkt op uw sport locatie een checklist af van ruim 200 punten. Uw sportvereniging ontvangt een verslag waarin de ClubKeuring een objectief beeld schetst van de risico’s die uw vereniging loopt. De wettelijke eisen en punten die voor de verzekeraar van belang zijn worden ook kenbaar gemaakt. Het verslag levert altijd een positieve bijdrage aan veiliger sporten en slimmer aan schadepreventie doen. De ClubKeuring wordt ieder vijf jaar uitgevoerd en is voor klanten kosteloos.   Er wordt naar verschillende aspecten gekeken tijdens deze keuring: Wat zijn de voorschriften van de verzekeraar? Wat zijn de tips die uw vereniging…

Scope Sport Electra Keuring

Sportverenigingen in Nederland moeten volgens het bouwbesluit, net als ‘gewone’ bedrijven, de elektrische installatie verplicht gemiddeld elke 5 jaar laten keuren. Bij een oudere elektrische installatie kan deze frequentie 3 of 4 jaar zijn. Periodieke technische keuringen als een NEN1010 veiligheidsinspectie of een NEN 3140 inspectie sluiten niet goed aan bij de specifieke situatie van sportverenigingen. Het gevolg is dat sportclubs het lastig vinden om elektrische installaties op een professionele manier te laten keuren, waardoor zij onvoldoende zicht hebben op mogelijke risico’s. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties die bijvoorbeeld kunnen leiden tot brandgevaar. In een erger geval leidt dit…

ClubHuisTaxatie

Als uw sportvereniging overstapt naar ClubZeker zorgen wij voor een actuele vaststelling van de herbouwwaarde van uw accommodatie. Dit doen we om onderverzekering te voorkomen. Deze officiële taxatie – volgens artikel 7:960 BW – wordt uitgevoerd door erkende register vastgoed taxateurs, bekend met de breedtesport en het bouwen van sportaccommodaties. De ClubHuisTaxatie wordt iedere vijf jaar uitgevoerd en is kosteloos voor klanten van ClubZeker.

WBTR Check

Sinds 1 juli 2021 is de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht. Deze wet voorziet in verscherpte wetgeving voor bestuurders van (sport)verenigingen. Het belang van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  en rechtsbijstandsverzekering wordt hiermee nog eens extra duidelijk. ClubZeker helpt sportbestuurders met een WBTR totaaloplossing en biedt u een online WBTR Check die u aan de hand van uw eigen statuten online invult. Wij leveren een maatwerkrapport met alle aspecten van de WBTR die uw club nog moet regelen. En indien u wilt helpen onze partners u daarna met de uitvoering. De kosten zijn € 75,–, klanten van ClubZeker…

Verdien € 150 voor uw club

Doe mee met het Club Werft Club programma en verdien € 150 voor uw club. Maak een andere sportbestuurder enthousiast door jouw ervaringen met ClubZeker te delen.

ClubVeilig online alarmsysteem: altijd op de hoogte

Het gebruik van een alarmsysteem met doormelding is een voorschrift van onze verzekeraar. In samenwerking met WoonVeilig biedt ClubZeker een draadloos alarmsysteem dat uw accommodatie beschermt tegen inbraak, brand en vandalisme. Inhoud van het pakket Huiscentrale met luide sirene (104dB) met accu voor 8 uur noodstroom 2 raam en deurcontacten 2 bewegingsmelders 2 afstandsbedieningen Rookmelder Bedieningspaneel met pincode Beveiligingsstickers Buitencamera

Wilt u ook een goedkopere, completere en betere verzekering voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking