Scope Sport Electra Keuring

Sportverenigingen in Nederland moeten volgens het bouwbesluit, net als ‘gewone’ bedrijven, de elektrische installatie verplicht gemiddeld elke 5 jaar laten keuren. Bij een oudere elektrische installatie kan deze frequentie 3 of 4 jaar zijn. Periodieke technische keuringen als een NEN1010 veiligheidsinspectie of een NEN 3140 inspectie sluiten niet goed aan bij de specifieke situatie van sportverenigingen.

Het gevolg is dat sportclubs het lastig vinden om elektrische installaties op een professionele manier te laten keuren, waardoor zij onvoldoende zicht hebben op mogelijke risico’s. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties die bijvoorbeeld kunnen leiden tot brandgevaar. In een erger geval leidt dit zelfs tot onveilige situaties voor sporters of vrijwilligers die gebruik maken van de elektrische faciliteiten.

Om sportclubs te helpen met het professioneel laten controleren van de elektrische installatie heeft ClubZeker de Scope Sport Electra keuring ontwikkeld. Bij deze keuring wordt een elektrische installatie van een sportclub op een effectieve manier gecontroleerd op het veilig functioneren. Daarnaast worden ook de natte ruimten van de sportclubs gecontroleerd op persoonsveiligheid, om zo het risico op gevaarlijke situaties te minimaliseren.

Sportbestuurders die deze Scope Sport Electra keuring laten uitvoeren hebben concreet zicht op de veiligheid van hun elektrische installatie en de risico’s in de natte ruimten van het sportcomplex. Het resultaat: verdere verbetering van de persoonlijke veiligheid van sporters en vrijwilligers, brandveiligheid van de accommodatie en kostenbesparing van de sportvereniging.

 

Wilt u ook een goedkopere, betere en completere verzekering voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking