WBTR Totaaloplossing

Per 1 juli 2021 is de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht. Deze wet voorziet in verscherpte wetgeving voor bestuurders van (sport)verenigingen. Het belang van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt hiermee nog eens extra duidelijk. ClubZeker helpt sportbestuurders met een WBTR totaaloplossing. In samenwerking met Ampersand Advocatuur en Vechtstede Notarissen bieden wij u een online WBTR Checklist die u aan de hand van uw eigen statuten online invult.

Wij leveren een maatwerkrapport op met alle aspecten van de WBTR die uw club nog moet regelen. En indien u wilt helpen we u daarna met de uitvoering.

Doe de WBTR Check. De kosten zijn € 75,–. Klanten van ClubZeker betalen € 45,–.

Doe de WBTR Check

Wilt u ook een goedkopere, betere en completere verzekering voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking