Over ClubZeker

Jelte Buikema

Jelte Buikema is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsexpert die al ruim 20 jaar in de financiële dienstverlening actief is. Jelte heeft veel werkervaring opgedaan bij grote financiële dienstverleners als Unigarant, Univé en ABN Amro Verzekeringen op het gebied van marketing en productontwikkeling.

Kasper Huizinga

Kasper Huizinga is, net als Jelte, onafhankelijk verzekeringsexpert, en al 26 jaar actief in de sector. Heeft gewerkt bij Nationale-Nederlanden, AGIS en Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Is als ondernemer sinds 2000 actief. Is o.a. bestuurslid geweest van Hockeyvereniging Leeuwarden en heeft als scheidsrechter gefloten voor de KNHB.
Jelte en Kasper van Clubzeker

Over ClubZeker

ClubZeker is in 2016 ontstaan als reactie op de veel te hoge premies die sportverenigingen moeten betalen voor hun verzekeringen. Sportverenigingen worden in Nederland door verzekeraars ingedeeld in de categorie ‘Horeca’. De risico’s van een 16 uur per dag professioneel functionerend horecabedrijf zijn anders van aard dan die van een sportvereniging.

ClubZeker is een verzekeringsintermediair. Daartoe heeft ClubZeker BV een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 51047179.

ClubZeker BV heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor zowel adviseren en bemiddelen – aan zowel particulieren als bedrijven – onder nummer 12020898 en is aangesloten bij het Kifid (Klachten instituut Financiële Dienstverlening) onder nummer 300.014294.

ClubZeker adviseert en bemiddelt in verzekeringen en verkoopt exclusief in Nederland het sportverzekeringspakket voor verschillende doelgroepen in de sportwereld dat is ontwikkeld door AXA Sport & Leisure Insurance.

Wie zijn de initiatiefnemers?

ClubZeker is opgericht door Jelte Buikema en Kasper Huizinga, beiden behept met Noordelijke nuchterheid en gepokt en gemazeld in verzekeringsland. En met een flinke affiniteit met sport. Daarnaast willen ze een eerlijk verzekeringsproduct voor sportverenigingen aanbieden.

Ons team
Ons team (vlnr): Kasper Huizinga, Jelte Buikema, Gerda Miedema (administratie) en Iwan ter Huurne (keurmeester ClubKeuringen).
Een eerlijk verzekeringsproduct, met een eerlijke premie

De zoektocht naar een eerlijk verzekeringsproduct voor sportverenigingen leidde via nagenoeg alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen uiteindelijk naar Groot-Brittannië.

ClubZeker biedt in Nederland exclusief een verzekeringspakket aan dat is ontwikkeld door AXA Verzekeringen in Londen met als specialisme Sport en Leisure Insurance. AXA Verzekeringen maakt deel uit van de Internationale AXA Groep die in 1816 in Frankrijk is opgericht. Ruim 100.000 medewerkers werken in 40 landen voor 50 miljoen klanten.

AXA Sport & Leisure Insurance combineert wereldwijde expertise op het gebied van verzekeringen en risicobeheer en heeft een passie voor sport. Hierdoor is dit bedrijf een toonaangevende aanbieder van sport- en vrijetijdsverzekeringen. AXA Sport & Leisure Insurance heeft verzekeringsarrangementen ontwikkeld voor sporters, instructeurs, coaches, sportverenigingen, fitness-organisaties en nationale en internationale sportbonden en federaties.

Uw verzekeringen worden door ClubZeker – in nauwe samenwerking met AXA Verzekeringen – ondergebracht bij Lloyd’s Brussel. Lloyd’s heeft deze vestiging in Brussel geopend om te voorkomen dat Brexit mogelijk tot problemen zou kunnen leiden, van welke aard dan ook. AXA is een van de grootste syndicaat houders. Hiermee kunnen wij u blijvend de lage premie en uitstekende voorwaarden garanderen.

Lloyds of London is in 1688 opgericht en bediende aanvankelijk vooral de scheepvaart. Lloyd’s of London biedt zelf geen verzekeringen aan, maar is een besloten marktplaats waar verzekeringssyndicaten en klanten elkaar treffen. Anno 2021 is Lloyd’s of London het grootste verzekeringsbedrijf ter wereld met een robuuste en unieke kapitaalstructuur die essentiële bescherming biedt aan de verzekerden. Dankzij de keten van veiligheid (chain of security) is Lloyd’s of London financieel zeer sterk.

Er zijn drie schakels in de ‘chain of security’.

Eerste schakel: Activa van de verzekeringssyndicaten. Alle verzekeringspremies zijn bestemd voor het uitbetalen van schade. Winst wordt pas uitgekeerd nadat alle schadeclaims voldaan zijn.

Tweede schakel: De ledenfondsen bij Lloyd’s of London. Elke lid, of het nu gaat om een individu of een onderneming, moet voldoende kapitaal ter beschikking stellen om aangegane verplichtingen te dekken. Deze fondsen zijn bestemd voor de polishouders.

Derde schakel: Lloyd’s of London Centrale Activa. De centrale activa staan ter beschikking van de Raad van Lloyd’s of London om te voldoen aan geldige schadeclaims die niet gedekt zijn door de activa van de voorafgaande twee schakels.

Wanneer de eerste schakel bijkomende middelen nodig zou hebben, dan zorgt de tweede schakel ervoor dat de Leden in die bijkomende middelen kunnen voorzien. In het zeldzame geval waarin de middelen van die twee schakels niet toereikend zouden zijn voorziet de derde schakel, waarover de Raad van Lloyd’s of London vrij kan beschikken, voor bijkomende steun aan de Leden om ervoor te zorgen dat geldige vorderingen worden uitbetaald.

De volgende tabel vat de belangrijkste financiële maatstaven van Lloyds samen:

Jaarlijkse resultaten Lloyd's
Resultaten Lloyd's
Contact met Clubzeker

We nodigen u van harte uit uw vragen en/of opmerkingen aan ons voor te leggen. Neem gerust contact met ons op.