Een jaar ClubZeker

Ruim een jaar geleden starten twee Noordelijke ondernemers met ClubZeker, een initiatief om zich te melden in de strijd om de verzekeringen van sportverenigingen. De boodschap was toen: ‘onze missie is om dertig miljoen voor de sport te besparen’. We zijn ruim een jaar verder. Hoe is het met die ambitie? Tijd om de initiatiefnemers eens nader aan de tand te voelen.

Kasper Huizinga en Jelte Buikema claimen een 30 procent lagere premie te kunnen aanbieden dan de grote verzekeraars in Nederland. En dat zonder in te boeten op de kwaliteit van de dekking. Sterker: ClubZeker kondigde ook aan meestal een betere dekking te bieden. Dat resulteerde in 2017 tot meer dan 210 verenigingen die overkwamen naar ClubZeker.

De start
‘Alle begin is even lastig’, vertelt Kasper Huizinga. ‘Maar nadat de eerste klanten aan boord waren, ging het vliegen. We kunnen nu, na het maken van honderden premievoorstellen, rustig stellen dat we onze belofte waar kunnen maken. En dat terwijl de dekking die we bieden minstens zo goed is, zo niet beter.’
Jelte Buikema stelt: ‘de koudwatervrees van Nederlandse verzekeraars is niet gegrond: sportclubs zijn geen professionele horecabedrijven en hoeven daarvoor dus ook niet de premie te betalen. Met Sportscover uit Londen hebben we een partner die in Europa en Australië precies dat doet wat wij onze klanten graag bieden: een uitstekende dekking tegen een marktconforme premie, specifiek voor de breedte sport. Het blijkt dat sportclubs een veel gezonder schadeverleden hebben dan horecabedrijven.’

De eerste schades
Kasper vult aan: ‘ook hebben we – natuurljjk – de eerste schades bij onze klanten gehad. Veelal relatief kleine schades, door waterlekkage, storm, maar ook een inbraak hier en daar. Dergelijke schades wikkelen we zelf af. En dat doen we snel en efficient.’ Jelte: ‘we doen feitelijk alles in eigen huis. Premievoorstellen, polissen opmaken, technische inspectie, premie-incasso en ook schadeuitkeringen. We zijn dus niet afhankelijk van grote, logge organisaties’. Voor grotere schades wordt een Nederlands schadebureau ingeschakeld. Niet alleen werkt dat bureau onafhankelijk van de Engelse verzekeraar, maar voorkomt ook een mogelijk taalprobleem.

Netwerken in de sport
Inmiddels is een warme band opgebouwd met onder andere Sport Service Noord Brabant, Sport Support Rotterdam, VSU te Utrecht, en nog een aantal andere sport-ondersteunende organisaties. ‘Het is fijn dat dergelijke organisaties de meerwaarde van onze dienstverlening onderkennen’ zegt Jelte. ‘Ze hebben een mooie boodschap voor de verenigingen die ze ondersteunen. Besparingen lopen op van enkele honderden euro’s tot vaak een aantal duizenden euro’s per jaar. Veel makkelijker wordt het niet’.

Weten of Clubzeker iets voor uw sportvereniging kan betekenen?
lees meer >>