Kies voor de WBTR Check

ClubZeker helpt sportbestuurders met een totaaloplossing. In samenwerking met Ampersand Advocatuur en Vechtstede Notarissen bieden wij u een online WBTR Checklist die u aan de hand van uw eigen statuten online invult.

Wij leveren een maatwerkrapport op met alle aspecten van de WBTR die uw club nog moet regelen. En indien u wilt helpen we u daarna met de uitvoering.

Doe de WBTR Check. De kosten zijn € 75,-inclusief BTW. Klanten van ClubZeker betalen € 45,-, inclusief BTW.

Met de WBTR Check weet u precies wat u moet doen

Op 1 juli treedt de WBTR in werking

Het doel van deze wet is (sport)verenigingen en stichtingen beter te laten functioneren door bijvoorbeeld machtsmisbruik en belangenverstrengeling binnen het bestuur te beperken.

Sportbestuurders hebben de plicht om het belang van de vereniging voorop te stellen. Als een bestuurder langdurig is uitgeschakeld door bijvoorbeeld ziekte, dan moet er adequate vervanging worden geregeld. Ook moet een vereniging regelen wat er moet gebeuren als een bestuurder niet goed functioneert.

De WBTR geldt ook voor vrijwilligers die vanuit passie en plichtsbesef een amateurclub besturen.

Er leven veel vragen bij sportbestuurders: ‘wat moet ik nu precies doen en welke consequenties kan dit allemaal hebben?’.

Doe de WBTR Check. De kosten zijn € 75,- inclusief BTW. Klanten van ClubZeker betalen € 45,- inclusief BTW.

Wat betekent de WBTR voor bestuurders van sportverenigingen?

Door: Mr. Judith Veldhuis-Lampe, Ampersand Advocatuur

Het belang van de sportvereniging moet voorop staan

Sinds 2016 is de WBTR al onderwerp van wetgeving, eind 2020 eindelijk goedgekeurd en vanaf 1 juli 2021 verplicht voor alle verenigingen. En dus ook sportverenigingen.

Sportbestuurders hebben voortaan de plicht het belang van de vereniging voorop te stellen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat blijkt in de praktijk toch niet altijd zo te werken. Voortaan staat het zwart op wit: het belang van de vereniging is leidend. Ergens nog een (kleine) belangenverstrengeling? De clubsecretaris met eigen hoveniersbedrijf, die het tuinonderhoud van de club wordt gegund? Nee, daar wil de wetgever paal en perk aan stellen.

Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder voortaan niet meer meepraten en/of meebeslissen. Echt niet. Dat moet maar aan de andere bestuurders worden overgelaten. En wat nu als de bestuurders niet kunnen beslissen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte? Dan moet er vervanging zijn geregeld. Een vereniging mag dus nooit 'bestuurderloos' worden achtergelaten.

Wanneer een clubsituatie een privérisico wordt?

Maar de belangrijkste wijziging, waar meteen ook de meeste vragen over komen, is natuurlijk de bestuurders-aansprakelijkheid. Die houdt kort gezegd in, dat ook een bestuurder van een vereniging behoorlijk moet besturen.

Gaat een vereniging failliet? Dan wordt het spannend. Bij een faillissement kan de curator de bestuurder namelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Daarvoor moet het bestuur zijn taak onbehoorlijk hebben vervuld én het moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Dit betekent dus, dat bij een faillissement een onbehoorlijk bestuurder in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor het hele faillissementstekort. De hoogte daarvan is op voorhand ongewis, maar het valt natuurlijk altijd tegen. Niet alleen wordt een ernstig verwijt gemaakt ('U hebt niet behoorlijk bestuurd'), maar ook wordt de bestuurder voor de gevolgen daarvan privé getroffen ('U moet betalen').

Verruiming toepassingsbereik bestuurders-aansprakelijkheid

De regels voor aansprakelijkheid worden met dit alles eigenlijk niet (inhoudelijk) gewijzigd, maar het toepassingsbereik wordt wel uitgebreid. Naar de bestuurders van bijvoorbeeld sportverenigingen dus. En meestal zijn dat de amateurverenigingen. Mensen die vanuit passie of plichtsbesef een sportclub besturen, en dan dergelijke risico's te lopen, dat is best cru. Het is dus zaak dat u als sportbestuurder dit fenomeen snapt en voorbereidingen treft.

Voorkom leed en start met voorbereiden

In het recht wordt de soep gelukkig vaak niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend, maar een goede voorbereiding met behulp van de WBTR Check kan veel leed voorkomen.

ClubZeker, Ampersand Advocatuur en Vechtstede Notarissen helpen u te voldoen aan de WBTR met een online WBTR Check die u aan de hand van uw eigen statuten invult. Doe deze WBTR Check, de kosten zijn € 75,- inclusief BTW. Klanten van ClubZeker betalen € 45,- inclusief BTW.