Preventietips

ClubZeker helpt u graag met preventietips en een stormprotocol om schade te voorkomen. We delen graag onze ervaring die we hebben opgedaan met het verzekeren van honderden sportverenigingen. Met hulp en inzet van vrijwilligers kan veel schade worden voorkomen. Het zijn vaak hele eenvoudige en voor de hand liggende acties die de schade kunnen voorkomen. Wees voorbereid op deze situaties. Wijs bijvoorbeeld tijdig vrijwilligers aan die in actie moeten komen als de weerdiensten storm voorspellen. Zo levert iedereen zijn bijdrage en houden we gezamenlijk de premies laag.

Afval

 • zet de vuilniscontainers min. 6 meter van het clubgebouw
 • leeg de vuilnisbakken in het clubhuis en kleedkamers minimaal wekelijks
 • leeg de vuilnisbak van de keuken/bar dagelijks

Brand

 • zorg voor voldoende brandblussers over de hele accommodatie
 • zorg voor een branddeken in de keuken
 • zorg voor een vetblusser in de keuken
 • zorg voor een evacuatieplan in geval van brand tijdens de openingsuren
 • zijn de nooduitgangen vrij toegankelijk?
 • is er goede bewegwijzering naar de nooduitgangen?
 • werken de lichtbakjes van de nooduitgangen? (check ze jaarlijks)
 • heeft u voldoende brandvertragende afvalbakken?

 CV installatie

 • zorg voor een optimaal waterniveau in de ketel: te weinig water in de ketel neemt veel extra energie!
 • laat de ketel jaarlijks onderhouden door een erkend installateur

 

EHBO en defibrillator

 • vul de EHBO set aan en controleer de defibrillator
 • stimuleer EHBO-cursussen onder de leden (zorgverzekeraars betalen graag mee!)

 Elektrische installatie

 • vervang knipperde tl-buizen direct
 • sluit alle apparaten en machines aan op een stopcontact (en gebruik geen verlengsnoeren, leg indien nodig extra stopcontacten aan)
 • laat de elektrische installatie iedere 5 jaar professioneel controleren
 • kleine kinderen in het clubhuis? Zorg voor afdekplaatjes op de stopcontacten

Gebouwen

 • zorg voor inspectie van het dak; in ieder geval eenmaal per twee jaar
 • verwijder blad in de herfst uit de hemelwaterafvoeren

Inbraak en diefstal

 • check het alarm regelmatig op werking / doormelding
 • registreer wie een sleutel heeft en meldt verlies
 • controleer het hang en sluitwerk in elk geval jaarlijks en gebruik bij voorkeur sloten met een SKG*** keurmerk
 • laat geen ramen en deuren openstaan, ook geen wc raampjes
 • zorg dat kostbare spullen niet in het zicht staan of liggen

Keuken

 • reinig afzuiginstallatie grondig en vernieuw filters tijdig
 • vervang oud frituurvet

Ongevallen

 • is er een logboek voor de registratie van ongevallen?
 • is er een goede EHBO-kit?
 • zijn er altijd EHBO-gediplomeerden aanwezig op de club?
 • zijn speeltoestellen veilig (gekeurd)?
 • zijn er losliggende tegels binnen of buiten?
 • is het hekwerk in goede staat?

 Stormprotocol

Als door nationale media storm (code oranje of rood) wordt aangekondigd, helpen we sportverenigingen graag de schade zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor hebben we een aantal nuttige tips.

Klik hier voor het stormprotocol

Vereniging en vrijwilligers

 • zorg voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers/bestuursleden
 • zorg voor regelmatige update van statuten en de gedragscode
 • zorg voor een vertrouwenspersoon

 Verlengsnoeren

 • sluit geen verlengsnoer aan op een verlengsnoer
 • rol snoerhaspels helemaal af
 • leg verlengsnoeren niet onder een tapijt of vloerbedekking

Waterschade

 • zet de voorraad 15 cm boven de vloer

Zomer- en winterstop

 • schakel het inbraak / brandalarm in en check de werking regelmatig
 • controleer of camerasystemen online zijn en u van afstand in kunt kijken
 • laat vrijwilligers een veiligheidsronde lopen (binnen en buiten)
 • maak installaties en machines zoveel mogelijk spanningsvrij
 • sluit water toebehoren naar machines af
 • zorg dat uw clubgebouw min. 6 meter rondom vrij is van containers en opslag
 • laat vuilmiscontainers en afvalbakken legen
 • zorg dat alle ramen, (brand)deuren en hekken goed zijn afgesloten
 • controleer buitenverlichting en sensoren
 • laad geen lithium batterijen op, deze zijn brandgevaarlijk
 • berg kostbare spullen uit het zicht van buitenaf op
 • stort contant geld bij uw bank, bewaar het niet in uw clubhuis
 • voorkom legionella besmetting, laat de warm- en koudwaterkranen tweewekelijks vijf minuten doorlopen

Wilt u ook een goedkopere, betere en completere verzekering voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking