BestuurZeker van ARAG beschermt sportbestuurders tegen groeiend aantal juridische kwesties

23 januari 2023

Vernieuwingen in wet- en regelgeving en veranderingen in de samenleving zorgen ervoor dat bestuurders van sportverenigingen in ons land steeds vaker met pittige juridische kwesties worden geconfronteerd. Om ze daarbij de beste support te leveren, introduceert sportverzekeringsadviseur ClubZeker in samenwerking met ARAG een speciaal op sportbestuurders afgestemde rechtsbijstandsverzekering.

Daarmee bieden we een eigen adviseur die juridische kwesties in een vroeg stadium goed tackelt voor elk verenigingsbestuur. Voor slechts € 95 per jaar kunnen besturen van sportverenigingen een beroep doen op de juridisch adviseurs van ARAG.

Besturen wordt complexer

Fraude of geknoei met de verenigingskas. Conflicten rond contracten met trainers, sporters en andere medewerkers. Ruimtelijke ordeningskwesties rond het sportterrein. Situaties rond ongewenst gedrag. Overeenkomsten met onderhuurders van gebouw of terrein of met leveranciers. Het besturen van een vereniging is over de hele linie veel complexer geworden. De lat ligt in juridisch opzicht tegenwoordig veel hoger dan vroeger. Bijvoorbeeld door de Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen (WTBR), die ook voor sportverenigingen geldt. De AVG, de verplichte UBO-inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Om goed te functioneren moet allereerst de basis up-to-date op orde zijn, zoals statuten, huishoudelijk reglement en de inschrijvingen van bestuurders bij de Kamer van Koophandel.

Problemen voorkomen of oplossen

BestuurZeker van ARAG helpt het bestuur van de vereniging om de basis goed op orde te brengen. Sportbestuurders kunnen bij elke juridische kwestie een beroep doen op de juristen van ARAG. Tenslotte kunnen via BestuurZeker van ARAG hulp, advies en een gespecialiseerde advocaat worden ingezet als een conflict verder op de spits wordt gedreven.

Brede kennis van de sportsector

Hoe kan dat allemaal voor zo’n bescheiden premiebedrag? Het antwoord is simpel. We weten als specialisten beter dan de grote verzekeraars hoe de wereld van sportverenigingen in elkaar zit, waar de risico’s liggen en hoe je je daartegen het beste kunt beschermen. Dat hebben we met ARAG in een scherpe premie vertaald. Net zoals we dat ook met andere verzekeringen doen voor bijvoorbeeld het clubgebouw, de sportinventaris of aansprakelijkheid.