Een pasklaar verzekeringsproduct voor sportverenigingen

27 september 2021

Een pasklaar verzekeringsproduct voor sportverenigingen

De zoektocht naar een verzekeringsproduct voor sportverenigingen leidde via nagenoeg alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen uiteindelijk naar Groot-Brittannië.

ClubZeker biedt in Nederland exclusief een verzekeringspakket aan dat is ontwikkeld door AXA XL Verzekeringen in Londen met als specialisme Sport en Leisure. AXA Sport & Leisure maakt deel uit van de Internationale AXA Groep die in 1816 in Frankrijk is opgericht. Ruim 100.000 medewerkers werken in 40 landen voor 50 miljoen klanten.

AXA Sport & Leisure combineert wereldwijde expertise op het gebied van verzekeringen en risicobeheer en heeft een passie voor sport. Hierdoor is dit bedrijf een toonaangevende aanbieder van sport- en vrijetijdsverzekeringen. AXA Sport & Leisure heeft verzekeringsarrangementen ontwikkeld voor sporters, instructeurs, coaches, sportverenigingen, fitness-organisaties en nationale en internationale sportbonden en federaties.

Uw verzekeringen worden door ClubZeker – in nauwe samenwerking met AXA Sport & Leisure – ondergebracht bij Lloyd’s Brussel. Lloyd’s heeft deze vestiging in Brussel geopend om te voorkomen dat Brexit mogelijk tot problemen zou kunnen leiden, van welke aard dan ook. AXA is een van de grootste syndicaat houders. Hiermee kunnen wij u blijvend de lage premie en uitstekende voorwaarden garanderen.

Lloyds of London is in 1688 opgericht en bediende aanvankelijk vooral de scheepvaart. Lloyd’s of London biedt zelf geen verzekeringen aan, maar is een besloten marktplaats waar verzekeringssyndicaten en klanten elkaar treffen. Anno 2021 is Lloyd’s of London het grootste verzekeringsbedrijf ter wereld met een robuuste en unieke kapitaalstructuur die essentiële bescherming biedt aan de verzekerden. Dankzij de keten van veiligheid (chain of security) is Lloyd’s of London financieel zeer sterk.

Er zijn drie schakels in de ‘chain of security’.

Eerste schakel: Activa van de verzekeringssyndicaten. Alle verzekeringspremies zijn bestemd voor het uitbetalen van schade. Winst wordt pas uitgekeerd nadat alle schadeclaims voldaan zijn.

Tweede schakel: De ledenfondsen bij Lloyd’s of London. Elke lid, of het nu gaat om een individu of een onderneming, moet voldoende kapitaal ter beschikking stellen om aangegane verplichtingen te dekken. Deze fondsen zijn bestemd voor de polishouders.

Derde schakel: Lloyd’s of London Centrale Activa. De centrale activa staan ter beschikking van de Raad van Lloyd’s of London om te voldoen aan geldige schadeclaims die niet gedekt zijn door de activa van de voorafgaande twee schakels.

Wanneer de eerste schakel bijkomende middelen nodig zou hebben, dan zorgt de tweede schakel ervoor dat de Leden in die bijkomende middelen kunnen voorzien. In het zeldzame geval waarin de middelen van die twee schakels niet toereikend zouden zijn voorziet de derde schakel, waarover de Raad van Lloyd’s of London vrij kan beschikken, voor bijkomende steun aan de Leden om ervoor te zorgen dat geldige vorderingen worden uitbetaald.

De volgende tabel vat de belangrijkste financiële maatstaven van Lloyds samen: