Innovatieve taxatiemethode voor transparante verzekering sportverenigingen

1 juli 2021

Sportverenigingen in Nederland kunnen hun clubhuizen en sportvelden verzekeren tegen schade door o.a. brand, inbraak en vandalisme. De jaarlijkse premieafdracht is een hoge kostenpost op de begroting, aangezien de premie al snel duizenden euro’s bedragen. ClubZeker verzekert sportverenigingen tegen een lage premie onder aantrekkelijke voorwaarden. Sportverenigingen worden in Nederland door verzekeraars standaard ingedeeld in de categorie ‘Horeca’. De risico’s van een professioneel functionerend horecabedrijf zijn echter anders van aard dan die van een sportvereniging en dat zie je terug in de premie en de gehanteerde voorwaarden.

Innovatieve taxatiemethode

De waarderingsdeskundigen binnen Vastgoed & Recht van Antea Group hebben samen met ClubZeker een innovatieve taxatiemethode ontwikkeld voor de vaststelling van de herbouwwaarde van clubhuizen ten behoeve van de verzekering. Deze innovatie zorgt ervoor dat het taxatierapport op een eenvoudige wijze periodiek kan worden geleverd door onder andere gebruik te maken van landelijke datasets met vastgoedgegevens in combinatie met kengetallen uit de adviespraktijk van het ingenieurs- en adviesbureau.

De sportvereniging ontvangt een taxatierapport met de herbouwwaarde ten behoeve van een brandschadeverzekering volgens de wettelijke eisen. In geval van schade ligt hierdoor de waarde van het verzekerde object vast, zodat hierover na een schademelding achteraf geen discussie kan ontstaan.

Win-win voor de sportvereniging

Met Antea Group haal je een ervaren landelijk werkende specialist in huis die alle kennis heeft voor het ondersteunen van sportverenigingen. Door de samenwerking tussen de adviesgroepen Bouw, Vastgoed & Recht en Antea Sport zijn alle krachten gebundeld voor de juiste waardering van de herbouwwaarde van honderden clubhuizen en sportvelden.

ClubZeker levert de kennis van verzekeringen en verenigingen. Antea Group levert het taxatierapport én de technische know-how. Antea Group en ClubZeker kunnen daarom ook sportverenigingen goed ondersteunen bij de bouw van nieuwe clubhuizen en de aanleg en onderhoud van sportterreinen. Win-win dus voor de sportverenigingen in Nederland.

ClubZeker

ClubZeker biedt exclusief in Nederland een verzekeringspakket aan dat is ontwikkeld door AXA Verzekeringen in Londen met als specialisme Sport en Leisure Insurance. AXA Verzekeringen maakt deel uit van de Internationale AXA Groep die in 1816 in Frankrijk is opgericht. ClubZeker helpt bestuurders met kennis, transparantie, een structureel lagere premie, betere voorwaarden, alsmede een laag eigen risico. Met kennis van alle collectieve regelingen van sportbonden en overheidsregelingen.