Iedere vijf jaar kosteloze taxatie van het clubgebouw

1 juli 2021

Wat is de ClubHuisTaxatie?

Als uw sportverenging overstapt naar ClubZeker dan zorgen wij voor een actuele vaststelling van de herbouwwaarde van uw accommodatie.  Deze officiële taxatie – volgens artikel 7:960 BW – wordt uitgevoerd door erkende register vastgoed taxateurs, bekend met de breedtesport en het bouwen van sportaccommodaties. De ClubHuisTaxatie wordt iedere vijf jaar uitgevoerd en is kosteloos voor klanten van ClubZeker.

De sportvereniging ontvangt een taxatierapport met de herbouwwaarde ten behoeve van een brandschadeverzekering volgens de wettelijke eisen. Dit doen we om onderverzekering te voorkomen. In geval van schade ligt de herbouwwaarde van het verzekerde object vast, zodat hierover bij een schademelding achteraf geen discussie kan ontstaan.