Wees goed voorbereid: wat te doen bij storm

13 juli 2023

Als door nationale media storm (code geel, oranje of rood) wordt aangekondigd, helpen we sportverenigingen graag de schade zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor hebben we een aantal nuttige tips. Deze tips helpen om ‘als een goed huisvader’ voor de sportaccommodatie, het clubhuis en de inventaris te zorgen.

In het Clubhuis

Loop het hele clubhuis door en controleer of alle (dak)ramen en deuren goed dicht zitten. Als (dak)ramen of deuren door de wind kunnen openslaan, zal dat tot stormschade en/of wateroverlast kunnen leiden. Bovendien is rondvliegend glas gevaarlijk voor uw leden en hun gasten.

Sluit alle (rol)luiken en rol zonneschermen in zodat ze niet kapot kunnen waaien.

Gaat de storm gepaard met onweer? Koppel dan de router van de WIFI af van de stroom, zodat bij blikseminslag de router niet ‘naar de bliksem’ gaat. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de koffiemachine, tv-schermen en de frituur. Dit soort apparaten zijn niet bestand tegen bliksem, die piekspanning kan veroorzaken. Een overspanningsbeveiliging helpt ook, maar de simpele uitvoeringen werken vaak niet goed en zijn duur. Gewoon de stekker eruit halen is de simpelste en goedkoopste oplossing.

De natte ruimtes

Check of er mensen in de kleedkamers zijn, of onder de douche. Dat kan met onweer een levensgevaarlijke situatie opleveren. Evacueer ze zo snel mogelijk.

Buitenom het Clubhuis

Vlaggen en banieren die nu nog vrolijk hangen te wapperen: strijk ze.

Check of de reclameborden rondom de velden nog wel goed vast zitten. Als ze los waaien door gebrekkige ophanging, zijn ze levensgevaarlijk voor iedereen die er rondloopt. Hang reclameborden niet hoog op in hekken en ballenvangers.

Reclame-uitingen

Reclame-uitingen in de vorm van de bekende grote groene (en wind doorlatende) doeken die in de hekwerken (of ballenvangers) zijn opgehangen: haal ze weg. Het hekwerk zelf laat goed zeer harde wind door. Maar dat geldt niet voor de reclamedoeken. Zij laten wel een beetje wind door, maar zeer harde wind is funest voor dit soort doeken, zeker als ze nat regelen. Zij zorgen er dan voor dat alsnog het hekwerk omver geblazen wordt.

Partytent of luifel

Heeft u een partytent, of een luifel aan het clubhuis bevestigd? Hoezeer ook hun fabrikant beweert dat ze stormvast zijn: als ze kapot waaien, het beste is toch om ze even op te bergen.

Regenval

Storm wil nog wel eens gepaard gaan met veel regenval. En niet alle dakgoten kunnen dat water goed verwerken. Een check van de goten op ‘troep’ in de goten, zoals bladeren van bomen, helpt het water zoveel mogelijk vrij baan te geven. Volle goten vergroten de kans op waterschade flink. De gevolgschade valt vaak wel mee, maar van die gevolgschade heeft u wel veel werk en narigheid. Controleer ook het dak op losliggende dakpannen. Ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

Het terras

Zet terrasmeubilair (zoals tafels en stoelen) en parasols altijd binnen. Als het buiten blijft staan en wegwaait is het waarschijnlijk door de storm vernietigd.

Bovendien is rondvliegend meubilair levensgevaarlijk voor iedereen die in de buurt is. En als meubilair dwars door de ramen naar binnen waait, is de schade niet alleen aanzienlijk, maar rondvliegend glas is ook levensgevaarlijk voor iedereen die schuilt in het clubhuis.

Overige losse spullen, haal ze binnen of zorg dat ze goed vastgebonden zijn. Denk aan: afvalcontainers, doelen, plantenbakken, fietsenrekken, cetera.

Stormprotocol

Het nalaten van sommige van bovenstaande tips kan er toe leiden dat delen van schade niet worden vergoed. In ons stormprotocol hebben we die tips ‘vet’ gedrukt, zodat u weet om welke het gaat.