Preventietips & Stormprotocol

ClubZeker helpt u graag met preventietips en een stormprotocol om schade te voorkomen. We delen graag onze ervaring die we hebben opgedaan met het verzekeren van honderden sportverenigingen. Met hulp en inzet van vrijwilligers kan veel schade worden voorkomen. Het zijn vaak hele eenvoudige en voor de hand liggende acties die de schade kunnen voorkomen. Wees voorbereid op deze situaties. Wijs bijvoorbeeld tijdig vrijwilligers aan die in actie moeten komen als de weerdiensten storm voorspellen. Zo levert iedereen zijn bijdrage en houden we gezamenlijk de premies laag.

Afval

 • zet de vuilniscontainers min. 6 meter van het clubgebouw
 • leeg de vuilnisbakken in het clubhuis en kleedkamers minimaal wekelijks
 • leeg de vuilnisbak van de keuken/bar dagelijks

Brand

 • zorg voor voldoende brandblussers over de hele accommodatie
 • zorg voor een branddeken in de keuken
 • zorg voor een vetblusser in de keuken
 • zorg voor een evacuatieplan in geval van brand tijdens de openingsuren
 • zijn de nooduitgangen vrij toegankelijk?
 • is er goede bewegwijzering naar de nooduitgangen?
 • werken de lichtbakjes van de nooduitgangen? (check ze jaarlijks)
 • heeft u voldoende brandvertragende afvalbakken?

 CV installatie

 • zorg voor een optimaal waterniveau in de ketel: te weinig water in de ketel neemt veel extra energie!
 • laat de ketel jaarlijks onderhouden door een erkend installateur

 

EHBO en defibrillator

 • vul de EHBO set aan en controleer de defibrillator
 • stimuleer EHBO-cursussen onder de leden (zorgverzekeraars betalen graag mee!)

 Elektrische installatie

 • vervang knipperde tl-buizen direct
 • sluit alle apparaten en machines aan op een stopcontact (en gebruik geen verlengsnoeren, leg indien nodig extra stopcontacten aan)
 • laat de elektrische installatie iedere 5 jaar professioneel controleren
 • kleine kinderen in het clubhuis? Zorg voor afdekplaatjes op de stopcontacten

Gebouwen

 • zorg voor inspectie van het dak; in ieder geval eenmaal per twee jaar
 • verwijder blad in de herfst uit de hemelwaterafvoeren

Inbraak en diefstal

 • check het alarm regelmatig op werking / doormelding
 • registreer wie een sleutel heeft en meldt verlies
 • controleer het hang en sluitwerk in elk geval jaarlijks en gebruik bij voorkeur sloten met een SKG*** keurmerk
 • laat geen ramen en deuren openstaan, ook geen wc raampjes
 • zorg dat kostbare spullen niet in het zicht staan of liggen

Keuken

 • reinig afzuiginstallatie grondig en vernieuw filters tijdig
 • vervang oud frituurvet

Ongevallen

 • is er een logboek voor de registratie van ongevallen?
 • is er een goede EHBO-kit?
 • zijn er altijd EHBO-gediplomeerden aanwezig op de club?
 • zijn speeltoestellen veilig (gekeurd)?
 • zijn er losliggende tegels binnen of buiten?
 • is het hekwerk in goede staat?

 Stormprotocol

Als door nationale media storm (code geel, oranje of rood) wordt aangekondigd, helpen we sportverenigingen graag de schade zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor hebben we een aantal nuttige tips. Deze tips helpen om ‘als een goed huisvader’ voor de sportaccommodatie, het clubhuis en de inventaris te zorgen. Het nalaten van sommige van die tips kan er toe leiden dat delen van schade niet worden vergoed. We hebben die tips ‘vet’ gedrukt, zodat u weet om welke het gaat.

In het Clubhuis

Loop het hele clubhuis door en controleer of alle (dak)ramen en deuren goed dicht zitten. Als (dak)ramen of deuren door de wind kunnen openslaan, zal dat tot stormschade en/of wateroverlast kunnen leiden. Bovendien is rondvliegend glas gevaarlijk voor uw leden en hun gasten.

Sluit alle (rol)luiken en rol zonneschermen in zodat ze niet kapot kunnen waaien.

Gaat de storm gepaard met onweer? Koppel dan de router van de WIFI af van de stroom, zodat bij blikseminslag de router niet ‘naar de bliksem’ gaat. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de koffiemachine, tv-schermen en de frituur. Dit soort apparaten zijn niet bestand tegen bliksem, die piekspanning kan veroorzaken. Een overspanningsbeveiliging helpt ook, maar de simpele uitvoeringen werken vaak niet goed en zijn duur. Gewoon de stekker eruit halen is de simpelste en goedkoopste oplossing.

De natte ruimtes

Check of er mensen in de kleedkamers zijn, of onder de douche. Dat kan met onweer een levensgevaarlijke situatie opleveren. Evacueer ze zo snel mogelijk.

Buitenom het Clubhuis

Vlaggen en banieren die nu nog vrolijk hangen te wapperen: strijk ze. Als ze kapot waaien zijn ze niet verzekerd!

Check of de reclameborden rondom de velden nog wel goed vast zitten. Als ze los waaien door gebrekkige ophanging, zijn ze levensgevaarlijk voor iedereen die er rondloopt. Hang reclameborden niet hoog op in hekken en ballenvangers. Als ze kapot waaien zijn ze niet verzekerd evenals de dure hekwerken die omver waaien. 

Reclame-uitingen in de vorm van de bekende grote groene (en wind doorlatende) doeken die in de hekwerken (of ballenvangers) zijn opgehangen: haal ze weg. Het hekwerk zelf laat goed zeer harde wind door. Maar dat geldt niet voor de reclamedoeken. Zij laten wel een beetje wind door, maar zeer harde wind is funest voor dit soort doeken, zeker als ze nat regelen. Zij zorgen er dan voor dat alsnog het hekwerk omver geblazen wordt. En dan zijn uw dure hekwerken -en de sponsordoeken- niet meer verzekerd!

Heeft u een partytent, of een luifel aan het clubhuis bevestigd? Hoezeer ook hun fabrikant beweert dat ze stormvast zijn: als ze kapot waaien, dan bent u daar niet voor verzekerd. Het beste is toch om ze even op te bergen.

Storm wil nog wel eens gepaard gaan met veel regenval. En niet alle dakgoten kunnen dat water goed verwerken. Een check van de goten op ‘troep’ in de goten, zoals bladeren van bomen, helpt het water zoveel mogelijk vrij baan te geven. Volle goten vergroten de kans op waterschade flink. De gevolgschade valt vaak wel mee, maar van die gevolgschade heeft u wel veel werk en narigheid. Controleer ook het dak op losliggende dakpannen. Ook hier: voorkomen is beter dan genezen.

Het terras: er zijn zeer grote parasols in omloop -soms gekocht bij de brouwerij- die weliswaar ingeklapt kunnen worden, maar niet verwijderd kunnen worden uit hun sokkel. Deze parasols zijn niet verzekerd tegen storm. Parasols die binnengehaald kunnen worden en tijdelijk opgeborgen, zijn natuurlijk gewoon verzekerd. Zet terrasmeubilair (zoals tafels en stoelen) altijd binnen. Als het buiten blijft staan en wegwaait is het waarschijnlijk door de storm vernietigd. Dit is niet verzekerd! Bovendien is rondvliegend meubilair levensgevaarlijk voor iedereen die in de buurt is. En als meubilair dwars door de ramen naar binnen waait, is de schade niet alleen aanzienlijk, maar rondvliegend glas is ook levensgevaarlijk voor iedereen die schuilt in het clubhuis.

Overige losse spullen, haal ze binnen of zorg dat ze goed vastgebonden zijn. Denk aan: afvalcontainers, doelen, plantenbakken, fietsenrekken, cetera.

Vereniging en vrijwilligers

 • zorg voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers/bestuursleden
 • zorg voor regelmatige update van statuten en de gedragscode
 • zorg voor een vertrouwenspersoon

 Verlengsnoeren

 • sluit geen verlengsnoer aan op een verlengsnoer
 • rol snoerhaspels helemaal af
 • leg verlengsnoeren niet onder een tapijt of vloerbedekking

Waterschade

 • zet de voorraad 15 cm boven de vloer

Zomer- en winterstop

 • schakel het inbraak / brandalarm in en check de werking regelmatig
 • controleer of camerasystemen online zijn en u van afstand in kunt kijken
 • laat vrijwilligers een veiligheidsronde lopen (binnen en buiten)
 • maak installaties en machines zoveel mogelijk spanningsvrij
 • sluit water toebehoren naar machines af
 • zorg dat uw clubgebouw min. 6 meter rondom vrij is van containers en opslag
 • laat vuilmiscontainers en afvalbakken legen
 • zorg dat alle ramen, (brand)deuren en hekken goed zijn afgesloten
 • controleer buitenverlichting en sensoren
 • laad geen lithium batterijen op, deze zijn brandgevaarlijk
 • berg kostbare spullen uit het zicht van buitenaf op
 • stort contant geld bij uw bank, bewaar het niet in uw clubhuis
 • voorkom legionella besmetting, laat de warm- en koudwaterkranen tweewekelijks vijf minuten doorlopen

Wilt u ook een goedkopere, betere en completere verzekering voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking