ARAG Rechtsbijstand met 25% korting

Voor juridische hulp en rechtsbijstand werkt ClubZeker samen met ARAG. Met ARAG hebben wij de afspraak dat sportverenigingen ieder jaar 25% korting op de premie van de  speciale rechtsbijstandsverzekering – ARAG Pro Recht Combinatie Verenigingen – ontvangen. Deze speciale polis verzekert uw sportvereniging voor de kosten van juridische ondersteuning bij een (dreigend) geschil. U heeft ook aanspraak op rechtsbijstand voor vrijwilligers voor normale verenigingsactiviteiten (hieronder valt ook het vervoeren van leden van de vereniging naar en van (sport)evenementen). Zo behartigt u de belangen van de vereniging zo goed mogelijk.

Wij werken samen met een team onafhankelijke professionele rechtshulpverleners van ARAG. Alle schaden worden in behandeling genomen en hierbij geldt geen eigen risico of drempelbedrag (franchise).

ARAG adviseert ook als er nog geen probleem is, maar er eentje dreigt te ontstaan. De juristen die voor de breedtesport beschikbaar zijn kennen de actuele ontwikkelingen in de breedtesport en kunnen vanuit die kennis prima adviezen geven.

Wat levert ARAG?

  • Relevante juridische informatie middels nieuwsbrieven voor sportverenigingen;
  • Hulp en advies van onafhankelijke professionele rechtshulpverleners met kennis van sport
  • Bij problemen die zich mogelijk aandienen en óók als er een concreet probleem is ontstaan.

Welke situaties kunnen leiden tot rechtsbijstand?

Geschil met verontruste buurtbewoners voor padelverenigingen want, hoewel padel steeds populairder wordt, zorgt deze racketsport helaas soms ook voor geluidsoverlast.

Hulp bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten voor contractspelers; volgens de nieuwe KNVB-regels moeten voetbalclubs die amateurspelers meer vergoeden dan een onkosten- of vrijwilligersvergoeding een spelerscontract aanbieden. Het gaat hier om een arbeidsovereenkomst en daarmee wordt de club formeel werkgever.

Geschil met de gemeente omdat woningbouw op (een deel van) uw sport locatie gewenst is.

Ongewenst gedrag op het sportcomplex: bijvoorbeeld seksuele intimidatie of agressie van dronken supporters. ARAG stelt deze personen dan aansprakelijk voor de schade.

Geschillen over uw clubgebouw of de inkoop van sportkleding; bijvoorbeeld bij gebrekkig onderhoud door een installatiebedrijf of niet of te laat leveren van de clubkleding.

 

Wilt u ook een goedkopere, betere of completere verzekering voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking