Stichtingen

 

Beheerstichting sportaccommodatie

Even een stukje historie. In het verleden zijn er nogal wat beheer- of exploitatiestichtingen opgericht, waarbij de stichting investeerde in de sportaccommodatie en de btw kon terugvorderen. Daarmee kon destijds een aanzienlijk financieel voordeel worden behaald.
Vanaf 1 januari 2019 zijn alle organisaties die zonder winstoogmerk de gelegenheid bieden tot sporten vrijgesteld van btw. Dit betekent dat ook beheerstichtingen geen btw meer hoeven af te dragen, maar ook geen recht meer hebben op het terugvorderen van de btw. De te betalen btw drukt nu volledig op de investering in de sportaccommodatie.
Om de breedte sport te compenseren is sinds 1 januari 2019 de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) van kracht. Onder andere beheerstichtingen kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

 

Waarom kunnen beheerstichtingen slim besparen op de verzekeringspremie?

ClubZeker verzekert beheerstichtingen die een sportaccommodatie exploiteren voor een 25 tot 30 procent lagere premie op het verzekeringspakket. En de voorwaarden van ClubZeker zijn de meest uitgebreide in de markt. 30 procent van de huidige jaarpremie is voor veel beheerstichtingen vaak een behoorlijk bedrag. En zo’n bezuiniging ziet u elk jaar terugkomen.

Uw stichting kan zo’n zelfde besparing realiseren. ClubZeker bewijst al 6 jaar lang – voor méér dan 800 sportverenigingen en beheerstichtingen – dat 30 procent besparen heel goed mogelijk is. Terwijl de dekking en voorwaarden zeer compleet zijn.

Hoe doet ClubZeker dat dan?

Simpel: een sportvereniging of stichting die de sportaccommodatie beheert, is geen horecabedrijf. Grote verzekeraars gebruiken voor sportverenigingen en beheerstichtingen dezelfde premies als voor voltijds horeca bedrijven. En dat pakt ongunstig uit voor de breedte sport.

Vrijwilligerscultuur is goud waard

De enorme inzet van vrijwilligers levert een stevige bijdrage aan de club en is ook gunstig voor de verzekeraar. Al het onderhoud dat zij verrichten zorgt voor minder schade. En als er minder schade is, kun je met minder premie toe. Zo eenvoudig kan het zijn.

 

Beheerstichtingen die zijn overgestapt naar ClubZeker

 • St Tennispark Opbroek (Rijssen)
 • Stichting Sportpark Doesburg
 • Stichting 3 AS (Heiloo)
 • Stichting Sportaccommodatie Tzum
 • Stichting MAN (Losser)
 • Stichting Tinga (Sneek)
 • Stichting SPOVO (Utrecht)
 • Stichting Sportpark Rooswijk
 • Stichting Tennishal Drachten
 • Stichting Exploitatie CCV Be Fair
 • Stichting Hockey Crailoo
 • Stichting tennispark Vathorst
 • St. Sportpark HBC (Heemstede)
 • Stichting Tennisclub Naaldwijk
 • St. de Waaie (St. Annaparochie)
 • Stichting Sporthal Heeten

Ja, stuur mij de gratis vergelijking

 

Beheerstichting sportaccommodatie