Aansprakelijkheidsverzekering voor sportverenigingen

Uw vereniging kan aansprakelijk gesteld worden door bijvoorbeeld sporters, leden, bezoekers of leveranciers. Immers, waar mensen samenkomen om te sporten of om naar sport te kijken kan van alles gebeuren.

Iedereen kan onverhoopt schade veroorzaken of zelf schade lijden op een sportcomplex. Een door een vrijwilliger aan een derde toegebrachte schade is niet gedekt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Aangezien de financiële gevolgen niet zijn te overzien door uw bestuur, is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor sportverenigingen belangrijk. De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de vereniging en alle aangesloten leden. Het is verstandig als uw vereniging uw vrijwilligers erop wijst zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) af te sluiten.

Welke situaties kunnen leiden tot aansprakelijkheid?

Personenschade: schade die is toegebracht aan derden. Uw vereniging kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als er door achterstallig onderhoud aan de tribune van de vereniging gewonden vallen onder de bezoekers. Of als er door bedorven eten uit de kantine bezoekers ernstig ziek worden. Of als een bezoeker door een stoel zakt en zichzelf ernstig verwond.

Zaakschade: schade die is toegebracht aan zaken van derden. Bijvoorbeeld als een auto van een bezoeker tijdens werkzaamheden door vrijwilligers van de vereniging aan de accommodatie wordt beschadigd. Of als er kleding of eigendommen van een bezoeker beschadigd raken doordat hij of zij uitglijdt op een gladde vloer of van een tribune valt door een struikelpartij over losse tegels.

Aansprakelijkheid verzekeren? Vraag de gratis vergelijking aan. Dan nemen we contact op.

Doe de gratis vergelijking