Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bent u bezig met het zo goed mogelijk vervullen van uw functie. U staat niet direct stil bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Een persoonlijke aansprakelijkheid heeft te maken met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het is niet relevant of uw bestuursfunctie betaald is of niet. In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid: een vereniging of stichting moet te allen tijde inzicht kunnen geven in de financiële positie.

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid?

 • Niet bijhouden van een behoorlijke boekhouding en niet of te laat opmaken van de jaarrekening.
 • In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging of stichting.
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties en onvoldoende aandacht besteden aan het behoorlijk vastleggen van gemaakte afspraken.
 • Het aangaan van voor de vereniging of stichting nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is.
 • Het verwaarlozen van de kredietbewaking.
 • In financieel moeilijke tijden crediteuren van de vereniging of stichting selectief betalen.
 • Het negeren van tegenstrijdige belangen – zakelijk of privé. Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
 • Handelen in strijd met het doel van de vereniging of stichting zoals genoemd in de statuten.
 • Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid. Zoals het niet aanvragen van het faillissement van de vereniging of stichting, terwijl duidelijk is dat de vereniging of stichting de verplichtingen niet meer kan nakomen.
 • Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de vereniging of stichting ze niet kan nakomen.
 • Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.

Bestuurdersaansprakelijkheid na invoering WBTR 

Per 1 juli 2021 is de Wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht. Deze wet voorziet in verscherpte wetgeving voor bestuurders van (sport)verenigingen. Het belang van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt hiermee nog eens extra duidelijk. ClubZeker helpt graag met een WBTR totaaloplossing. In samenwerking met Ampersand Advocatuur en Vechtstede Notarissen bieden wij een online WBTR Checklist die u aan de hand van uw eigen statuten online invult.

Wij leveren een maatwerkrapport op met alle aspecten van de WBTR die uw eigen club nog moet regelen. En indien u wilt helpen we u daarna met de uitvoering.

Doe de WBTR Check. De kosten zijn € 75,– inclusief BTW. Klanten van ClubZeker betalen € 45,– inclusief BTW.

Doe de WBTR Check

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren?

Vraag de gratis vergelijking aan. Dan nemen we contact op.

Doe de gratis vergelijking