Clubgebouw en (sport)inventaris

Clubzeker biedt een unieke polis aan met verschillende dekkingen waarbij uw accommodatie, clubgebouw, kleedkamers en (sport)inventaris, zoals meubilair, de bar, keukenapparatuur en sportmateriaal zijn verzekerd. Schade veroorzaakt door glasbreuk is gratis meeverzekerd. U bent uitgebreid verzekerd voor alle mogelijke gevolgen dankzij de ‘allrisk’ dekking. Het eigen risico is altijd € 350 per gebeurtenis.

Brand

Een brand kan nare gevolgen hebben voor uw accommodatie en voor de activiteiten van uw vereniging. De materiële schade door brand, ontploffing en blikseminslag is verzekerd.

Inbraak

Materiële schade door inbraak of poging tot inbraak, diefstal na inbraak, poging tot diefstal(verlies of beschadiging) na inbraak, beroving of afpersing met geweld of bedreiging en vernieling is verzekerd.

Vandalisme

De verzekering dekt materiële schade door vandalisme (vernielzucht zonder materieel voordeel).

Storm

Bij storm is er dekking voor materiële schade door storm (14 m/s of hoger (ongeveer windkracht 7), bij stormschade aan het gebouw, gevolgschade door regen, sneeuw en hagel en glasbreuk door hagel of sneeuwdruk in combinatie met storm.

Opruimingskosten

Als er sprake is van een gedekte schade, dan worden het afbreken, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken vergoedt. Ook hier is het eigen risico € 350.

Waterschade

Verzekerd is materiële schade die ontstaat door water of neerslag en dergelijk zoals water, stoom, neerslag, blusmiddelen uit defecte leiding, toestellen, installaties van waterleiding, centrale verwarming, sprinklers etc. die op die leidingen zijn aangesloten en regen, hagel, sneeuw en smeltwater dat onvoorzien het clubgebouw binnenkomt.

Vergoed worden ook: kosten van opsporen van breuken of een defect aan leidingen, herstelwerk aan muren en vloeren, herstelkosten van beschadigde leidingen, installaties en toestellen als deze gesprongen zijn door vorst.

Koelschade

Als na een storing of uitval van een koel- of diepvriesinstallatie de gekoelde of bevroren producten bederven, in waarde verminderen of verloren gaan. De verzekering keert uit op basis van inkoopwaarde.

Computerapparatuur

Computers en elektronische apparatuur zijn kostbaar en voor veel verenigingen onmisbaar. Het is vervelend als u bijvoorbeeld door brand of diefstal niet verder kunt werken. Met deze dekking pakt u de draad na een schade snel weer op.

Voorraden

Met deze dekking zijn de voorraden van uw vereniging verzekerd. Wijn en sterke drank kunt u apart verzekeren.

Onderdelen die u apart kunt afsluiten:

Bedrijfsschade

Bij veel sportverenigingen is de kantineomzet een zeer belangrijke inkomstenstroom op de begroting. Die inkomsten kunnen verenigingen vaak niet missen. Met een bedrijfsschadeverzekering dekt u de schade door vermindering van de brutowinst, bijvoorbeeld als er brand is geweest en de kantine tijdelijk niet gebruikt kan worden.

Sportveldverlichting

Met deze module zijn lichtmasten (met LED lampen) verzekerd. Door de toename van extreem weer neemt de kans op bijvoorbeeld water- en bliksemschade toe. Lees verder

Speelvelden

Met deze module zijn (kunstgras) speelvelden verzekerd. Schade aan speelvelden kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld overvloedige regelval, of storm waardoor er lichtmasten, reclameborden of bomen omvallen op het veld. Of door vandalisme als er supporters onbedoeld het veld beschadigen. Reclameborden en hekwerken die zich rond het veld bevinden zijn ook meeverzekerd. Lees verder

Zonnepanelen

Brand, storm of hagelstenen kunnen uw zonnepanelen flink beschadigen. Met dit onderdeel zijn de zonnepanelen meeverzekerd tegen alle van buiten komende onheilen. Lees verder

Zitmaaier en tractor

Volgens de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar zijn zelfrijdend werkmaterieel, zoals zitmaaiers,  gazontractoren en golf buggy’s, minimaal verzekeren tegen aansprakelijkheid. De WAM maakt geen verschil tussen de openbare weg of een sportcomplex. U moet uw zitmaaier en tractor dus altijd verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid en u kunt deze dekking uitbreiden met bijvoorbeeld brand of diefstal. Lees verder

Wilt u ook een goedkopere, betere en completere verzekering voor uw sportvereniging?

Doe de gratis vergelijking